Markt

Ondernemen vraagt om inzicht

De ontwikkelingen in onze maatschappij gaan razendsnel en kunnen behoorlijk ingrijpend zijn. Ondernemen betekent snel inspelen op veranderingen en daarmee uw organisatie nieuwe kansen bieden. Dat vergt wel inzicht en aanpassingsvermogen, van uw medewerkers en de systemen waarmee zij werken. De digitale transformatie van uw organisatie helpt u om in te spelen op veranderingen en nieuwe kansen te verzilveren.

Digitale veiligheid is een steeds belangrijker onderwerp in onze digitale wereld. Aspecten als Cyber Security en Data Privacy zijn niet meer weg te denken uit de bedrijfsvoering en bepalen mede de continuïteit van uw onderneming.

Axelio begrijpt uw uitdagingen

Axelio biedt verschillende Microsoft (cloud-)oplossingen die u inzicht geven in de kansen en mogelijkheden van uw bedrijf. Wij maken het mogelijk om de processen en diensten van uw organisatie te optimaliseren en bieden de flexibiliteit die u nodig heeft om snel in te spelen op nieuwe kansen. De oplossingen van Axelio voldoen aan de hoogste veiligheidseisen en geven inzicht en sturing om verder te kunnen groeien.

Bij Axelio zijn we werkzaam in de volgende markten, waarvan we inmiddels zeer veel kennis hebben opgebouwd.

Kleine en middelgrote bedrijven (MKB)
(Groot)handel en productie ICT en zakelijke dienstverlening

Overheid
Gemeenten en zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s)

Maatschappelijke ondernemingen en Goede doelen
Goede doelen, MVO, cultuur, stichtingen en verenigingen

Samen ondernemen met het MKB

Een efficiënte bedrijfsvoering is een randvoorwaarde om succesvol te ondernemen. Het zorgt ervoor dat u uw klanten goed en snel van dienst kunt zijn, maar ook dat werknemers graag bij uw organisatie werken. Moderne digitale cloud oplossingen geven u zicht op wat zich in de gehele keten afspeelt en bieden de mogelijkheid om snel in te spelen op de veranderende behoeften van uw klanten en om mogelijk nieuwe markten aan te boren.
Om soepelheid in bedrijfsprocessen te bereiken zijn actuele en betrouwbare systemen en data nodig. Deze geven inzicht, zodat u altijd weet hoe het ervoor staat, zowel met uw eigen organisatie als in de samenwerking met ketenpartners. Dat is waar Axelio u bij kan helpen.


Een centraal, intensief onderhouden platform dat allerlei functionaliteiten biedt, ondersteunt EDSN en de netbeheerders bij het verbeteren van de samenwerking in de energiesector. Lees meer

Met Dynamics 365 CRM en de juiste koppelingen aan bestaande systemen wordt het werk effectiever en efficiënter. Lees meer


Een kritische blik op de wijze waarop de automatisering onze processen ondersteunde was noodzakelijk. Lees meer

Met de nieuwe RFID-functionaliteit wordt een enorme efficiencyslag behaald, zowel in de winkels, als in het centraal magazijn. Lees meer

Betere diensten van de overheid

Overheidsdiensten zijn de laatste jaren sterk veranderd. We zijn eraan gewend geraakt dat alles snel, gemakkelijk en meestal online kan worden geregeld. Dat levert nieuwe uitdagingen op, rondom zaken als privacy, security en betrouwbaarheid. Maar die digitalisering levert ook kansen op: uitgaven zijn beter beheersbaar, en er kan sneller worden ingespeeld op maatschappelijke ontwikkelingen.
Om optimaal te kunnen profiteren van de kansen én de uitdagingen op de juiste manier het hoofd te bieden, zijn verandering en flexibiliteit noodzakelijk. Digitalisering vergt een andere manier van denken en doen. Axelio helpt u om de juiste keuzes te maken bij deze digitale transformatie.


Dynamics 365 CRM maakt mogelijk dat het noodzakelijke netwerk van een overheidsprogramma inzichtelijk wordt en groeit. Lees meer

Relevantie voor de maatschappij

Maatschappelijke organisaties nemen een bijzondere plek in onze samenleving in. Jaarlijks wordt er meer dan 4,7 miljard euro aan goede doelen gedoneerd, maar de sector heeft ook te maken met verschillende uitdagingen. Meer nog dan voorheen moeten deze organisaties duidelijk maken waarom ze bestaan, waaraan ze hun middelen besteden en welke effecten ze daarmee behalen. Vertrouwen en transparantie zijn sleutelwoorden geworden. Om dat te kunnen bieden, zijn betrouwbare processen en systemen nodig. Digitale tools maken gegevens eenvoudiger inzichtelijk, laten processen efficiënter verlopen en brengen samenhang aan. Bij Axelio ondersteunen we u hierin graag.


Een uitbreiding op het bestaande platform maakt het voor leden mogelijk om eenvoudig deel te nemen aan scholingen. Lees meer

Beter faciliteren van de leden van een brancheorganisatie leidt tot comfort, succes en groei. Lees meer