NOC*NSF: Leden faciliteren met een flexibele oplossing

Cases Pixelzebra

Leden faciliteren met een flexibele oplossing

Negentig landelijke sportorganisaties zijn aangesloten bij NOC*NSF, een faciliterende organisatie die mede zorg draagt voor een gezond en sterk Nederland via sport. De leden vertegenwoordigen samen bijna 24.000 sportverenigingen met in totaal 5,2 miljoen georganiseerde sporters.

De Academie voor Sportkader, onderdeel van NOC*NSF, richt zich op het organiseren van scholingen voor heel sportminnend Nederland. Voor die taak is nodig dat die scholingen goed worden beheerd en gecommuniceerd.

Nieuwe functies in het bestaande systeem

NOC*NSF is bekend met het gebruik van Dynamics 365 CRM, dus de implementatie van de Evenementenmodule van het platform (in aangepaste vorm) was een logische stap. Met deze module is het mogelijk om scholingen aan te maken en te publiceren, zodat deelnemers zich via een externe website kunnen inschrijven en alle communicatie richting de deelnemers via Dynamics 365 verloopt.

De flexibiliteit van Dynamics 365 stelt de Academie voor Sportkader in staat om snel in te spelen op veranderende omstandigheden (zoals bijvoorbeeld bij het coronavirus) bij het organiseren van scholingen.

Wilt u meer weten over Dynamics CRM?

Laat uw gegevens achter en wij nemen contact op.

EDSN: Partners in Energie voor een betere samenwerking in de energiesector

Cases Pixelzebra

Partners in Energie werkt aan een betere samenwerking in de energiesector

Energie Data Services Nederland (EDSN) werkt samen met alle regionale netbeheerders, TenneT en GTS aan een betrouwbare en innovatieve ICT-infrastructuur voor de energiesector.

Netbeheerders hebben een belangrijke rol in het complexe samenspel in de energiemarkt. In het project Partners in Energie, dat een efficiënte samenwerking tussen de netbeheerders wil bevorderen, hebben zij daarom een prominente plek.

Eén portaal voor alle functies

Voor EDSN hebben wij één portaal ontwikkeld dat is aangesloten op Dynamics 365 CRM. Organisaties in de energiemarkt kunnen via dit portaal eenvoudig vragen stellen aan de netbeheerders. Ook biedt dit portaal sectorgerelateerde nieuwsartikelen, een kennisbank, instructies en antwoorden op veel gestelde vragen en een community faciliteit.

Het portaal wordt onderhouden in een intensieve, dagelijkse samenwerking tussen EDSN, de netbeheerders en Pixelzebra. Doorlopend brengen we verbeterpunten in kaart en werken we die uit in nieuwe oplossingen. Hierbij denkt Pixelzebra niet alleen in technisch opzicht mee, maar dagen we de netbeheerders ook uit om hun eigen operationele processen te evalueren.

Wilt u meer weten over Dynamics CRM?

Laat uw gegevens achter en wij nemen contact op.

Partos: Een platform voor samenwerking dat inzichten biedt

Cases Pixelzebra

Een samenwerkingsplatform dat inzichten biedt

Branchevereniging Partos verenigt de Nederlandse ontwikkelingsorganisaties en zet zich in voor de belangen van haar leden, die een rechtvaardige en duurzame wereld willen creëren voor iedereen.

Om de leden van Partos succesvol hun werk te kunnen laten doen, is een inzichtelijk samenwerkingsplatform nodig. Er is behoefte aan een structuur die managementinformatie kan opleveren over leden en projecten, zodat gericht gecommuniceerd kan worden met de doelgroepen.

Partijen en processen efficiënt verbinden via Dynamics 365 CRM

Partos gebruikte reeds Dynamics 365 CRM ter ondersteuning van relatiebeheer, maar had behoefte aan een meer eenduidig gebruik daarvan. Wij werkten samen met Partos aan het opschonen van entiteiten, records en formulieren, het faciliteren van communities en projecten en een effectieve koppeling van het relatiebeheer aan Microsoft Teams.

Daarnaast werkten we samen met Workstreampeople, een Microsoft Partner die wereldwijd bedrijven voorziet van een contact center dat geïntegreerd is met Skype for Business, aan het salesproces en aan de support voor Workstreampeople in Dynamics 365 CRM. Het resultaat is een platform waarop alle leden en Workstreampeople inzicht hebben in alle openstaande supportaanvragen en gegadigden in staat zijn om nieuwe aanvragen in te dienen.

Wilt u meer weten over Dynamics CRM?

Laat uw gegevens achter en wij nemen contact op.

Arnold & Siedsma: Afstemmen en vereenvoudigen van wat we doen

Cases Pixelzebra

Afstemmen en vereenvoudigen van wat we doen

Octrooi -en merkenbureau Arnold & Siedsma is specialist in juridische bescherming van intellectuele eigendomsrechten.

Het bureau heeft vestigingen in Nederland, België, Duitsland en Zwitserland en houdt zich bezig met het vastleggen van octrooien, het registeren en beschermen van merken en het verlenen van advies voor innovatieve strategieën en modellen.

Koppelingen van bestaande systemen aan Dynamics 365 CRM

Met zoveel vestigingen en werkzaamheden is er grote behoefte aan afstemming van relatiebeheer, lead- en opportunitymanagement, maar bijvoorbeeld ook aan het verminderen en vereenvoudigen van de administratieve handelingen.

Door de implementatie van Dynamics 365 CRM, gekoppeld aan de bestaande casemanagementsoftware maar ook aan onze eigen Pixelzebra Marketing Connector Spotler (dat e-mailmarketing verzorgt), wordt geen kans meer gemist. En door een tweede koppeling aan de database van de Kamer van Koophandel verloopt het zoeken, controleren en invoeren van organisatiegegevens veel sneller en efficiënter.

Wilt u meer weten over Dynamics CRM?

Laat uw gegevens achter en wij nemen contact op.

Sportinnovator: Zicht op samenwerking voor impact

Cases Pixelzebra

Zicht op samenwerking voor impact

Sportinnovator, onderdeel van ZonMW, financiert gezondheidsonderzoeken en stimuleert het gebruik van ontwikkelde kennis om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren.

Samenwerking tussen het bedrijfsleven, wetenschap, overheid en de sport is fundamenteel voor de impact van Sportinnovator. Daarvoor is een goed zicht op het landelijke netwerk noodzakelijk, zodat het steeds uitgebreid kan worden.

Dynamics 365 CRM voor relatiebeheer en data

Om dit doel te realiseren, moeten de communicatie en data goed worden vastgelegd. Met de implementatie van Dynamics 365 CRM voor relatiebeheer wordt dat mogelijk. Daarnaast ontstaat ook beter zicht op bijvoorbeeld subsidietrajecten.

Voor de marketingactiviteiten implementeerden we bovendien onze Marketing Connector Spotler: software voor e-mail marketing, gekoppeld aan Dynamics 365 CRM. Op die manier worden alle activiteiten van de samenwerking in het netwerk via Dynamics 365 beheerd.

Meer weten over Dynamics CRM en Spotler?

Laat uw gegevens achter en wij nemen contact op.

Reginox: Efficiëntere orderverwerking

Cases Xperit

Reginox: Noodzaak voor verdere automatisering van processen.

In Rijssen vindt de productie plaats van meer dan 500.000 innovatieve roestvaststalen (RVS) spoelbakken en wastafelunits per jaar. Bovendien levert Reginox een breed scala van RVS werkbladen.

Wie een spoelunit, wastafel, of werkblad van Reginox koopt, werkt mee aan verantwoorde productie. Op allerlei manieren houden zij als fabrikant van deze keuken- en badkamerproducten namelijk de toekomst van mens en milieu in het oog.

RVS is het meest gebruikte materiaal bij Reginox. Dit materiaal bestaat voor 70 tot 80% uit gerecycled staal, dat ze gebruiken voor de productie van spoelunits, wastafels en werkbladen. Staal dat overblijft uit de productie, keert voor 95% terug in de maatschappij dankzij inzameling en hergebruik.

Migratie van verouderde NAV-omgeving naar Business Central, de moderne opvolger.

Door toenemende veranderingen binnen Reginox en haar wereld er buiten, de daardoor veranderende bedrijfsprocessen maakte een optimalisatieslag en automatisering op sommige andere plekken noodzakelijk. Met name bij het invoer en het verwerken van orders. Dat het binnen het Microsoft platform zou blijven, was geen twijfel. Reginox werkte al 15 jaar in volle tevredenheid met het ERP van Microsoft.

Beter inzicht in de productieactiviteiten.
Met deze migratie naar Business Central zijn er een aantal koppelingen uitgevoerd. Zo zijn administraties uit meerdere landen samengevoegd. Er is meer inzicht ontstaan nu zowel logistieke als de financiële administratie vanuit één pakket worden uitgevoerd. Ook maakt de digitalisering van de offertes en orders het gehele proces een stuk efficiënter.

Deze migratie maakt dat Reginox ook in de toekomst nog meer optimalisatieslagen wil gaan maken.

Wilt u meer weten over Business Central ERP?

Laat uw gegevens achter en wij nemen contact op.

Spijkstaal: Technologische verbeterslag

Cases Xperit

Toekomstgericht Microsoft platform zorgt voor flinke optimalisatieslagen

Spijkstaal International ontwikkelt en produceert al meer dan 80 jaar elektrische voertuigen voor het vervoer van goederen en personen, zowel nationaal als internationaal. Spijkstaal is sinds 2015 onderdeel van de Peinemann Mobilift Groep en focust zich sindsdien, naast de verkoop van elektrische voertuigen, ook op het verhuren ervan; totale ontzorging op het gebied van elektrisch horizontaal transport.

Vanuit Hoogvliet (Rotterdam), assembleert Spijkstaal zelfstandig en wordt er gewerkt met korte lijnen binnen de organisatie. Daardoor levert Spijkstaal een efficiënte bouwwijze en hoogwaardige kwaliteit. De productie kent veel disciplines: machinaal bewerken, lassen, lakken, assembleren en elektromontage. De serviceafdeling onderhoudt vakkundig voertuigen (op locatie) lost eventuele problemen op; periodiek of bij eventuele storingen.

Veranderende bedrijfsprocessen

Het verouderde Microsoft Navision 4.0 omgeving voldeed niet meer aan de wensen en Spijkstaal wilde met name op de technologie een verbeterslag maken. Een herimplementatie van hun ERP was een logische stap. Met name de overname heeft geleid tot een aantal veranderingen in de organisatie. De bedrijfsprocessen werden anders ingericht waardoor ook het ERP aan vernieuwing toe was. De samenwerking met Xperit was al van langdurige aard, met dit vertrouwen werd het project gestart.

Stap naar de cloud
Met de stap naar Business Central heeft Spijkstaal een flink aantal optimalisatieslagen gemaakt. Eén daarvan is de stap naar de cloud, waardoor Spijkstaal zich volledig kan focussen op de core business en zich geen zorg hoeft te maken over het beheer van de ERP-omgeving. Het biedt tevens ruimte en mogelijkheden voor de toekomst waarbij het verbeteren en optimaliseren van de serviceafdeling op de agenda staat. Dit met het gebruik van Microsoft Power Apps, waarbij de kracht van het Microsoft platform nog meer wordt versterkt.

Wilt u meer weten over Business Central ERP?

Laat uw gegevens achter en wij nemen contact op.

Wam Denim: Succesvoller door data gedreven beslissingen

Case Wam Denim

Data gedreven beslissingen door RFID te integreren met Business Central ERP.

Wam Denim is een internationale retailer gespecialiseerd in herenkleding, die producten aanbiedt via haar online platform en meer dan 40 winkels in heel Europa.

Sinds het ontstaan van Wam Denim in 2001 is het hun hoogste prioriteit geweest om kwalitatief hoogwaardige, handgemaakte producten met onderscheidende ontwerpen te creëren voor een betaalbare prijs.

Groeiambitie na in gebruik name Business Central ERP.

Xperit implementeerde Business Central ERP binnen de WAM-organisatie en automatiseerde daarmee zowel de 40 winkels, het centraal magazijn als ook de productiefaciliteit in Turkije. Als onderdeel van hun groeistrategie had de retailketen de ambitie om de supply chain te stroomlijnen met RFID. Helaas kende geen van de RFID-systemen die ze tot nu toe hadden getest een integratie met hun Business Central ERP.

RFID op de gehele productreis
Om een continu overzicht te realiseren van de voorraden in de winkels en het hoofdmagazijn zijn alle artikelen voorzien van een RFID tag. Op die manier is altijd realtime inzicht in voorraden maar ook in de prestaties. Door het online verkoopplatform was er niet altijd direct inzichtelijk welke items zich op welke plek bevonden om voor een snelle afhandeling van de order te komen. Naast een enorme efficiencyslag is er ook ruimte ontstaan om door te groeien en nieuwe vestigingen te openen.

Wilt u meer weten over Business Central ERP?

Laat uw gegevens achter en wij nemen contact op.